POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Zespół Aspergera – opis i analiza funkcjonowania ucznia WOPFU
 2. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – IPET
 3. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik
 4. IPET – najczęstsze pytania
 5. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom poznawczy
 6. Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia
 7. Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia
 8. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających percepcję słuchową
 9. Schemat własnego ciała – ćwiczenia
 10. Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka
 11. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 12. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 13. Plan uczestnictwa
 14. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 15. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 16. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 17. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 18. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 19. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 20. Ocenianie
 21. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 22. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 23. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 24. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 25. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 26. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 27. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 28. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 29. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 30. Autyzm – instrukcje grupowe
 31. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 32. Książeczki wspomagania społecznego
 33. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 34. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 35. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 36. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 37. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 38. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 39. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 40. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 41. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 42. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 43. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 44. Edukacja techniczna
 45. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 46. Ewaluacja i procedury celów
 47. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 48. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 49. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 50. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 51. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 52. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 53. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 54. Zabawa rozpoznaj twarz
 55. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 56. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 57. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 58. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 59. Ruszył autyzmschemat.life
 60. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 61. IPET 2017
 62. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 63. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 64. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 65. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 66. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 67. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 68. Diagnoza interakcyjna
 69. Ocenianie
 70. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 71. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 72. Ramowy plan IPET-u
 73. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 74. Początek nauczania – ASD
 75. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 76. Po co i dla kogo IPET? IPET
 77. Czym jest IPET
 78. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 79. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 80. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 81. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 82. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 83. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 84. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: