POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce jak i w innych zbieram metody, techniki, narzędzia, pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 2. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 3. Ramowy plan IPET-u
 4. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 5. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 6. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 7. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 8. Diagnoza interakcyjna
 9. Ocenianie
 10. Mocne i słabe strony ucznia – IPET
 11. Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
 12. IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
 13. Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
 14. IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
 15. Aneks do IPET
 16. Diagnoza funkcjonalna i IPET
 17. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 18. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 19. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 20. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 21. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 22. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 23. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 24. Edukacja techniczna
 25. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 26. Ewaluacja i procedury celów
 27. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
 28. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 29. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 31. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 32. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 33. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 34. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 35. Zabawa rozpoznaj twarz
 36. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 37. Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 38. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 39. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 40. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 41. Ruszył autyzmschemat.life
 42. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 43. IPET 2017
 44. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 45. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 46. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 47. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 48. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 49. Planowanie i konstruowanie programów IPET
 50. Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 51. Komunikacja, autyzm , cele – IPET
 52. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 53. Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
 54. Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
 55. Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
 56. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 57. Diagnoza interakcyjna
 58. Ocenianie
 59. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 60. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 61. Ramowy plan IPET-u
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 63. Początek nauczania – ASD
 64. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 65. Pobierz przykładowy IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Szkoła Podstawowa IPET
 66. Po co i dla kogo IPET? IPET
 67. Czym jest IPET
 68. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 69. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 70. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 71. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 72. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 73. Praca Zespołu Nauczycieli przy opracowaniu IPETIPET
 74. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 75. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy