POMYSŁY DO IPET

W tej zakładce znajdują się propozycje metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszam również do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY I ZAJĘCIA:

 1. Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa
 2. Plan uczestnictwa
 3. Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy
 4. Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne
 5. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 6. Lęki, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 7. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja/autyzm
 8. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 9. Ocenianie
 10. Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka
 11. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
 12. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET
 13. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami
 14. Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład
  Diagnoza interakcyjna
  Ocenianie
  Mocne i słabe strony ucznia – IPET
  Przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – autyzm
  IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole)
  Przykładowy IPET ucznia z autyzmem i upośledzeniem umiarkowanym
  IPET 2018 dla dziecka z diagnozą autyzmu w edukacji przedszkolnej
  Aneks do IPET
  Diagnoza funkcjonalna i IPET
  Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

 15. IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  Ramowy plan IPET-u
  Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Diagnoza nozologiczna – różnicująca

 16. Dysfunkcja proprioceptyczna – lista kontrolna
  Dysfunkcja dotykowa – listy kontrolne
 17. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu

 18. Planowanie i konstruowanie programów IPET
  Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
  Komunikacja, autyzm , cele – IPET
  Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie
  Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)  – cele
  Warunki i zasady niezbędne do opracowania INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
  Po co i dla kogo IPET? IPET
  Czym jest IPET
  Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
  INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
  IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
  Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
  Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 19. Autyzm – instrukcje grupowe
 20. Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET
 21. Książeczki wspomagania społecznego
 22. Wdrażanie do czujności ortograficznej – IPET
 23. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 24. Wiedza ogólna i wnioskowanie – scenariusz zajęć
 25. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, strategie
 26. Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń
 27. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 28. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 29. Ćwiczenia usprawniające wrażliwość słuchową
 30. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej 
 31. Odpowiednio sformułowane cele IPET 
 32. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 33. Edukacja techniczna
 34. Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych 
 35. Ewaluacja i procedury celów
 36. Uspołecznianie – treści/oczekiwania
 37. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 38. Przykładowa metryczka IPET, pdf
 39. Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET
 40. Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD)
 41. Uczeń z ASD/SPD – lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego
 42. Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową
 43. Zabawa rozpoznaj twarz
 44. Świadomość czynników rozpraszających naukę 
 45. Zarządzanie zachowaniem według Brown’a
 46. Motywowanie i ocenianie IPET 2017′
 47. Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej IPET
 48. Ruszył autyzmschemat.life
 49. Samoobsługa – jedzenie – do IPET
 50. IPET 2017
 51. Zajęcia komputerowe – zakres wymagań
 52. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u
 53. Uczeń jako członek szkoły – IPET
 54. Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów
 55. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 56. Diagnoza nozologiczna – różnicująca
 57. Diagnoza interakcyjna
 58. Ocenianie
 59. Wzór INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
 60. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 61. Ramowy plan IPET-u
 62. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 63. Początek nauczania – ASD
 64. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 65. Po co i dla kogo IPET? IPET
 66. Czym jest IPET
 67. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności
 68. INSTRUKCJA OPRACOWANIA IPET-u – Materiał pomocniczy pdf. – IPET
 69. IPET – Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny dla przedszkolaka IPET
 70. Propozycje IPET-ów dla dziecka z niepełnosprawnością w edukacji przedszkolnej pdf – IPET
 71. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej – rewalidacja
 72. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 73. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy