Badanie uczuć i rozwijanie empatii – zajęcia dla uczniów ze spektrum autyzmu

Badanie uczuć i rozwijanie empatii – zajęcia dla uczniów ze spektrum autyzmu