DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Zmaganie się z pracami domowymi
 2. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 3. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 4. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 5. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 6. Autyzm, edukacja, prawo
 7. Wychowanie fizyczne – autyzm
 8. Nauczanie indywidualne
 9. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 10. Autyzm – system edukacji w Polsce
 11. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 12. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 13. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 14. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 15. Przerwa
 16. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 17. Odosobnienie – autyzm
 18. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 19. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 20. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 21. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 22. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 23. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 24. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 25. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 26. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 27. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 28. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 29. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 30. Schemat nowej szkoły
 31. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 32. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 33. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 34. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 35. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 36. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 37. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 38. Aspi, uczenie się, intelekt
 39. WF
 40. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 41. Nauczyciel na zastępstwie
 42. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 43. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 44. Sprawdziany/testy
 45. Asystent edukacyjny
 46. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 47. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 48. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 49. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 50. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 51. ASD – wsparcie edukacyjne
 52. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 53. Program nauczania dla dzieci z ASD
 54. ASD a siedzenie w kółeczku
 55. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 56. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 57. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 58. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 59. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 60. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 61. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 62. Jakie strategie można zastosować w klasie
 63. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 64. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 65. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 66. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 67. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 68. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 69. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 70. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 71. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 72. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 73. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 74. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 75. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 76. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 77. Zadania asystenta asystent
 78. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 79. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 80. Czym jest IPETIPET
 81. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 82. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 83. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 84. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 85. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 86. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 87. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 88. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 89. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 90. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 91. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 92. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 93. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 94. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 95. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 96. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 97. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 98. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 99. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 100. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 101. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 102. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 103. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 104. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 105. Zespół Aspergera ZA
 106. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 107. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 108. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 109. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 110. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 111. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 112. Edukacja włączająca
 113. Myślenie wizualne w ASD
 114. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 115. Style uczenia się – rewalidacja
 116. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 117. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 118. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 119. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 120. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 121. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 122. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 123. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 124. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 125. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 126. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 127. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 128. Zachowania stereotypowe
 129. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 130. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 131. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 132. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 133. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 134. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 135. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 136. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 137. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 138. Trudna młodzież – rewalidacja
 139. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 140. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 141. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 142. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 143. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 144. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 145. Ruch „Budząca się szkoła”
 146. Gotowość szkolna 2015/2016
 147. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 148. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 149. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 150. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 151. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 152. Rewalidacja – rewalidacja
 153. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 154. Zmiana definicji autyzmu w USA
 155. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 156. Autyzm – rozpoznać twarz
 157. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 158. Agresja w szkole – cechy ofiary
 159. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 160. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 161. Sawant – przebłysk geniuszu
 162. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 163. Zadanie domowe – rewalidacja
 164. Edukacja domowa – unschooling
 165. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 166. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 167. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 168. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 169. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 170. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 171. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 172. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 173. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 174. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 175. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 176. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 177. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

4 myśli w temacie “DLA NAUCZYCIELI

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s