DLA NAUCZYCIELI

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 2. Autyzm – dostarczaj wskazówek wizualnych
 3. Zacznij od imion/uczeń z ASD
 4. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 5. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji
 6. Proste strategie językowe
 7. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 8. Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie
 9. System zadań – strategie wizualne
 10. Uczeń z autyzmem
 11. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 12. Ocenianie
 13. ASD – boisko, przerwa, stres
 14. Gotowość szkolna
 15. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
 16. Dziewczęta z ASD w szkole
 17. Dzienniczek – pokonać trudności z planowaniem
 18. Zmaganie się z pracami domowymi
 19. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa, trudności, strategie działań na lekcji…
 20. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 21. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 22. Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem
 23. Autyzm, edukacja, prawo
 24. Wychowanie fizyczne – autyzm
 25. Nauczanie indywidualne
 26. Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 27. Autyzm – system edukacji w Polsce
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej
 29. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 30. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 31. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 32. Przerwa
 33. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 34. Odosobnienie – autyzm
 35. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 36. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 37. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 38. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 39. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 40. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 41. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 42. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 43. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 44. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 45. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 46. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 47. Schemat nowej szkoły
 48. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 49. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 50. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 51. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 52. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 53. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 54. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 55. Aspi, uczenie się, intelekt
 56. WF
 57. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 58. Nauczyciel na zastępstwie
 59. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 60. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 61. Sprawdziany/testy
 62. Asystent edukacyjny
 63. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 64. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 65. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 66. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 67. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 68. ASD – wsparcie edukacyjne
 69. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 70. Program nauczania dla dzieci z ASD
 71. ASD a siedzenie w kółeczku
 72. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
 73. O AUTYZMIE DLA DZIECI – scenariusz zajęć
 74. Zmiany w roku szkolnym 2016/2017
 75. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 76. Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmemrewalidacja
 77. Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie…
 78. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 79. Jakie strategie można zastosować w klasie
 80. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 81. Lęk/napady złości w klasierewalidacja
 82. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkolerewalidacja
 83. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera rewalidacja
 84. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 85. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczaniarewalidacja
 86. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceumrewalidacja
 87. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasierewalidacja
 88. Wsparcie dla ucznia w szkole średniejrewalidacja
 89. Obowiązkowi asystenci od 1 stycznia 2016 – asystent
 90. Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA/nauczyciel wspomagający/asystentasystent
 91. Czy można zatrudnić asystenta ucznia niepełnosprawnego w klasie ogólnodostępnej asystent
 92. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 93. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? asystent rewalidacja
 94. Zadania asystenta asystent
 95. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 96. Czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych…? MEN odpowiada…
 97. Czym jest IPETIPET
 98. INFORMATOR DLA RODZICÓW – i nie tylko
 99. Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności rewalidacja
 100. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 101. Jak pomóc dziecku na boisku rewalidacjaWF
 102. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 103. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnychintegracja rewalidacja
 104. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 105. O co chodzi w spektrum autyzmuASD
 106. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 107. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 108. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 109. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 110. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 111. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmemrewalidacja
 112. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 113. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 114. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe rewalidacja
 115. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASDrewalidacja
 116. Podręcznik do emocjiemocje rewalidacja
 117. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji konwersacja
 118. Metody skutecznego zadawania pracy domowejrewalidacja
 119. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółachkoherencja
 120. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 121. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 122. Zespół Aspergera ZA
 123. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 124. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społecznerewalidacja
 125. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 126. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 127. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 128. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 129. Edukacja włączająca
 130. Myślenie wizualne w ASD
 131. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 132. Style uczenia się – rewalidacja
 133. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 134. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 135. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 136. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 137. Dlaczego zabawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 138. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 139. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 140. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 141. Dysleksja – główne problemy – dysleksja rewalidacja
 142. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 143. Czytanie ze zrozumieniem rewalidacja
 144. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 145. Zachowania stereotypowe
 146. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 147. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 148. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 149. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 150. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 151. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 152. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 153. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 154. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 155. Trudna młodzież – rewalidacja
 156. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 157. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 158. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 159. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 160. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 161. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 162. Ruch „Budząca się szkoła”
 163. Gotowość szkolna 2015/2016
 164. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 165. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 166. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 167. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 168. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 169. Rewalidacja – rewalidacja
 170. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 171. Zmiana definicji autyzmu w USA
 172. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 173. Autyzm – rozpoznać twarz
 174. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 175. Agresja w szkole – cechy ofiary
 176. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 177. Terapie społeczne w ASD umiejętności społecznerewalidacja
 178. Sawant – przebłysk geniuszu
 179. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 180. Zadanie domowe – rewalidacja
 181. Edukacja domowa – unschooling
 182. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 183. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 184. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 185. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 186. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 187. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 188. Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego – asystent
 189. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 190. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? – integracja –  rewalidacja
 191. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 192. Dlaczego natura leczy nasze dzieci – rewalidacja
 193. Dlaczego czytanie zmienia mózg – rewalidacja
 194. Drugi język usprawnia mózg – rewalidacja
Reklamy

4 myśli na temat “DLA NAUCZYCIELI

Dodaj własny

 1. Witaj Sylwia, cieszę się, że trafiłam na to miejsce. jestem mamą 13-latka z autyzmem i nauczycielem, który od niedawna opiekuję się dzieckiem przed diagnozą. Musze przyznać, że obie te role dla mnie są zupełnie różnym doświadczeniem. Ta druga o wiele trudniejszym. Największym wyzwaniem jest wielkość klasy i brak pomocy, gdy 70% uwagi skupić trzeba na uczniu tego wymagającym. Znalazłam u Ciebie wiele pomysłów i choć mam ich niemało cieszę się, że znalazłam nowe. Pozdrawiam . Agnieszka

  Polubienie

  1. Za duża ilość uczniów w klasie to główny problem polskich szkół. Ale trudne warunki ukształtowały mojego syna od małego… Niewiele osób poświęcało mu uwagę… a jednak jakoś daje radę i w ostatniej klasie masowego gimnazjum – chociaż rówieśnicy dają popalić – on wypracowuje swoje metody aby przetrwać. Pod kloszem nie nauczył by się życia… Pozdrawiam gorąco 🙂

   Polubienie

 2. Witam! Jestem młodym nauczycielem, który dostał pod opiekę 5-letniego chłopca z autyzmem. Dziecko nie mówi, jest agresywne kopie, gryzie, bije i drapie. Mimo całej jego agresji jestem spokojna i staram się dziecko tulić i uspokajać, niestety dziecko krzyczy i płacze. Chłopiec nie załatwia również potrzeb fizjologicznych, dodam , że na współpracę z domem nie mam co liczyć. Proszę o pomoc, może ktoś mi coś podpowie, bo już jestem u kresu sił.

  Polubienie

  1. To trudne zadanie – zwłaszcza bez współpracy rodziców niewiele można zdziałać, jednak agresję często powodują przeciążenia (przebodźcowanie) , dzieci te nie lubią bliskiego kontaktu chodzi mi o przytulanie – przekraczanie strefy osobistej itd., brak komunikacji też może być przyczyną agresywnych zachowań – w zakładkach o zaburzeniach integracji sensorycznej – staramy się wyjaśniać te zagadnienia – jednak praktyka zawsze zaskakuje. W grupach autystycznych na FB nauczyciele i terapeuci zadają pytania. W zakładce UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU oraz DOSTOSOWANIE KLASY – jest dużo informacji – jednak niezbędna jest pomoc kogoś biegłego w temacie. Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: