Zadania asystenta

Asystent ma za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Jego zakres obowiązków może być różny w poszczególnych placówkach, uzależniony od potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego stopień rozwoju. Zadania asystenta: wdrożenie dziecka w pracę w określonej strukturze, którą charakteryzują się placówki edukacyjne; pomoc nauczycielom w razie występowania u dziecka zachowań zakłócających; Odpowiednie … Czytaj dalej Zadania asystenta