Fakt, że istnieją duże różnice miedzy trudnościami poznawczymi związanymi z autyzmem a tymi wynikającymi z zaburzeń uczenia się, nie oznacza, że dziecko nie może mieć obu rodzajów zaburzeń jednocześnie. Chociaż u dzieci z ASD dysleksja występuje rzadko, czasami się to zdarza... Continue Reading →

Reklamy