Osoba z zaburzeniami motorycznymi  o podłożu sensorycznym ma trudności z używaniem sensorycznego sprzężenia zwrotnego, aby kierować ruchem i postawą w celu spełnienia fizycznych wymagań zadania motorycznego

Continue reading „Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym”

Reklamy