Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym

Osoba z zaburzeniami motorycznymi  o podłożu sensorycznym ma trudności z używaniem sensorycznego sprzężenia zwrotnego, aby kierować ruchem i postawą w celu spełnienia fizycznych wymagań zadania motorycznego "Może przejawiać osłabione działanie zmysłu równowagi, zmniejszone napięcie mięśniowe, małą siłę i wytrzymałość, a także trudności z planowaniem motorycznym. Planowanie Planowanie motoryczne odnosi się do wielostopniowego procesu decyzyjnego dotyczącego … Czytaj dalej Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym