Zabawy wspomagające patrzenie na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu, a potem w dalszym, wymagają wyczucia głębi, która zależy od informacji zdobytych podczas widzenia jednoocznego (monokularnego) oraz dwuocznego (binokularnego) "Mięśnie oczu niezbędne do czytania i kontrolujące konwergencję oczu (warunek konieczny... Continue Reading →

Reklamy