Zabawy wspomagające patrzenie na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu, a potem w dalszym, wymagają wyczucia głębi, która zależy od informacji zdobytych podczas widzenia jednoocznego (monokularnego) oraz dwuocznego (binokularnego)

Continue reading „Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI)”

Reklamy