Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm

Wychowanie fizyczne - rewalidacja - klasy I-IV Celem zajęć jest: Kształtowanie poczucia tożsamości, poznanie siebie i umiejętności nawiązywania kontaktu poprzez ruch. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Usprawnianie ruchowe. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zdobywanie umiejętności w czynnościach samoobsługi i zaradności. Kształtowanie nawyków higieniczno zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej energii i wyrażania potrzeb emocjonalnych w sposób społecznie akceptowalny. Kształtowanie umiejętności … Czytaj dalej Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm