dzieci2

Uczniowie mają różne tempo pracy, różny poziom aspiracji i różne poczucie własnej wartości. Brak indywidualizacji utrudnia, a czasem uniemożliwia zrównoważony, harmonijny rozwój.

Continue reading „Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja”

Reklamy