Współpraca między nauczycielami

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za wspomaganych uczniów powinna spoczywać nie na pojedynczych nauczycielach, lecz całym gronie pedagogicznym #IPET#rewalidacja#autyzmipokrewne#ZA#ASD#dysleksja#ADHD "Nauczycielska współpraca jest dla tych dzieci kluczowa w osiągnięciu sukcesów w nauce, a więc powinna być dobrze zorganizowana i doskonalona. Dla jej ułatwienia należy ustalić też główne cele dydaktyczne. Oto elementy, które warto wziąć pod uwagę, planując … Czytaj dalej Współpraca między nauczycielami