wf5

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z gier i zabaw integracyjnych

Dzieci

Dobór zabaw nie powinien być przypadkowy. Przygotowując się do prowadzenia zajęć, prowadzący powinien mieć na uwadze m. in. wiek uczestników zajęć, ich płeć, stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, zainteresowania itp. Proponowane w danej grupie wiekowej Continue reading „Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych”

Reklamy