Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z gier i zabaw integracyjnych Dzieci Dobór zabaw nie powinien być przypadkowy. Przygotowując się do prowadzenia zajęć, prowadzący powinien mieć na uwadze m. in. wiek uczestników zajęć, ich płeć, stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, zainteresowania itp. Proponowane w danej grupie wiekowej gry i zabawy powinny uwzględniać stopień rozwoju zarówno intelektualnego, … Czytaj dalej Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych