Uspołecznienie – treści/oczekiwania

Nowe Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z trudnościami #autyzm#za#asd#pokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#inne Uspołecznienie Funkcjonowanie w środowisku Dział: Uczeń jako Konsument Treści/Oczekiwania Na dworcu PKP lub PKS Kupuje bilety na przejazd autobusem, pociągiem.Kasuje bilety w kasowniku.Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na przystankach PKS lub dworcach PKP  – na peronie nie podchodzi blisko torów;  – nie … Czytaj dalej Uspołecznienie – treści/oczekiwania