dziecia5

Liczne badania pokazały nam szczególny sposób, w jaki dzieci z ASD wchodzą w interakcje ze światem, dzięki czemu lepiej rozumiemy niektóre trudności związane z ich procesem uczenia się. To właśnie mierzenie z tymi trudnościami ma na celu wczesna interwencja.

Continue reading „Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD”

Reklamy