35 freeze

Stres związany z wychowaniem dzieci z autyzmem powraca wielokrotnie w różnych publikacjach. Nad tematem już dawno pochylili się klinicyści. Jednak szczegółowych badań jest niewiele.

„Autyzm jest jednym z najbardziej złożonych i najtrudniejszych dla rodzin zaburzeniem Continue reading „Stresy rodziców dzieci z autyzmem”

Reklamy