Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa

W latach 60. Ivar Lovaas i inni psychologowie zaczęli wykorzystywać metodę stosowanej analizy behawioralnej (ang. applied behavior analysis, ABA) "Później Lovaas opracował model wczesnej interwencji terapeutycznej nazywany metodą Lovaasa. Polega on na wykorzystaniu zasad terapii behawioralnej w celu kształcenia u dzieci z ASD umiejętności językowych i społecznych, zdolności uczenia się, zabawy, skupienia uwagi, a również … Czytaj dalej Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa