Zażalenie – jedna z technik ćwiczących umiejętności społeczne dzieci, nastolatków i dorosłych osób z ASD

O większej wrażliwości osób z autyzmem na otaczającą  niesprawiedliwość i łamanie zasad moralnych pisał w swoich książkach nie jeden klinicysta, temat jest wciąż otwarty tym bardziej, że „nasza sprawiedliwość” niekoniecznie jest w tym samym kolorze co dziecka z  Continue reading „Sprawiedliwość – zażalenie”

Reklamy