Spektrum Zaburzeń Sensorycznych SPD

Jak w większości zaburzeń, symptomy SPD występują z różną intensywnością Badanie przeprowadzone w 2009 roku w Child Mind Institute wykazało, że jedno na sześcioro dzieci ma problemy sensoryczne utrudniające naukę i funkcjonowanie w szkole. Ponadto, chociaż problemy przetwarzania sensorycznego często są zauważane u dzieci z autyzmem, można je znaleźć również u dzieci cierpiących na nadpobudliwość … Czytaj dalej Spektrum Zaburzeń Sensorycznych SPD