board-142741_960_720

Uczniowie z autyzmem, dysleksją, ADHD i innymi zaburzeniami często mają trudności z rozumieniem poleceń. Aby ułatwić dzieciom pracę, można stworzyć słowniczek wyrazów, które najczęściej występują w poleceniach.

Continue reading „Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach”

Reklamy