Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach

Uczniowie z autyzmem, dysleksją, ADHD i innymi zaburzeniami często mają trudności z rozumieniem poleceń. Aby ułatwić dzieciom pracę, można stworzyć słowniczek wyrazów, które najczęściej występują w poleceniach. Oto przykład: DEFINIOWAĆ - wytłumaczyć znaczenie wyrazu lub pojęcia. DYSKUSJA- rozmowa na jakiś temat prowadząca do wspólnych wniosków. LISTA- spis informacji ułożony według pewnej zasady. OBLICZYĆ - znaleźć … Czytaj dalej Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach