Szkolny chaos nie pozwala się skupić nad najprostszymi rzeczami. Kiedy czynności wykonywane przez dzieci są intuicyjnie, natychmiastowe, skierowane na cel jak np. wchodzenie do klasy, siadanie w swojej ławce, wyciąganie z plecaka przyborów itd. Czynności dziecka z ASD  mogą ograniczyć się tylko do wejścia do odpowiedniej sali i usadowienia się w ławce… i na tym koniec. Na tym urywa się scenariusz następujących po sobie zdarzeń. Taśma się zacina. W tym momencie zaczynają się kłopoty i masa niepotrzebnych pytań i pretensji rodzących frustrację dziecka, któremu nie było dane wyssać z mlekiem matki  automatycznych odruchów z jakimi przyszły na ten świat neurotypowe dzieci

Continue reading „Schemat rozpakowywania i zadania domowego w ASD”

Reklamy