Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA – nauczyciel wspomagający/asystent

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie organizowania warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Czy moje dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera/ dostanie automatycznie w styczniu 2016 nauczyciela wspomagającego? - Nie. Musza być odpowiednie zalecenia w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jednoznacznie określające, że … Czytaj dalej Rozporządzenie 2016 autyzm/ZA – nauczyciel wspomagający/asystent