Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów

Przewidywane osiągnięcia ucznia dla IV etapu nauczania uczniów z autyzmem/ZA oraz z zaburzeniami pokrewnymi a także dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - dział: Przyroda - zastosowanie: IPET/rewalidacja DZIAŁ PRZYRODA Treści nauczania: Poznawanie przyrody świata przyrody Zna różnorodność świata przyrody. Porządkuje teren przyszkolny, wykonuje prace sezonowe zgodne z porą roku. Zna i rozumie podstawowe … Czytaj dalej Przyroda – przewidywane osiągnięcia dla IV etapu nauczania/do IPET-ów