Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne

Zabawa Przestrzeń osobista/skaczące piłki uczy dzieci samokontroli i szacunku dla przestrzeni osobistej. Cele: Pierwszoplanowe: Szacunek dla przestrzeni osobistej, samokontrola.Drugoplanowe: Stosowanie się do poleceń, koncentrowanie uwagi, umiejętności z zakresu dużej motoryki. Dzieci powinny już umieć stosować się do prostych instrukcji werbalnych oraz posiadać podstawowe umiejętności samokontroli i koncentracji uwagi. Materiały: piłki do gry, słupki (lub inne … Czytaj dalej Przestrzeń osobista – skaczące piłki/umiejętności społeczne