Program ogólnorozwojowy dla dzieci PORUSZ UMYSŁ Doroty Friedel-Rudzińskiej

Przeznaczenie

„Program komputerowy PORUSZ UMYSŁ (http://www.aliensystem.com/edukacja/) narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program Continue reading „Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ”

Reklamy