17-12-2014_09-01-06

Bez względu na to, o jaki zmysł chodzi, i bez względu na to, czy problem z przetwarzaniem informacji jest nieznaczny, czy też sprowadza się do nieumiejętności odbierania bodźców przez dany kanał, zasady terapii są takie same – twierdzą Greespan i Vieder.

Continue reading „Praca z upośledzeniem słuchu w ASD”

Reklamy