Piramida – współpraca w parach/scenariusz

Piramida to gra, w której dzieci pracują razem w parach, stosując umiejętność słuchania i współpracy. Podczas gry dzieci wybierają spośród 15 kategorii, a dla każdej z kategorii podawane jest pięć słów-podpowiedzi. Umiejętności/cele Pierwszoplanowe: Współpraca, słuchanie, czekanie na swoją kolejność.Drugoplanowe: Koncentrowanie uwagi, stosowanie się do poleceń. Niezbędne umiejętności Dzieci muszą umieć stosować się do prostych poleceń … Czytaj dalej Piramida – współpraca w parach/scenariusz