Oddziaływania psychoterapeutyczne na początku nauczania

Autyzm jest wielopostaciowym zespołem zaburzeń w zachowaniu, które pozostają w ścisłym związku z uszkodzeniem mózgu. Z definicji autyzmu wynikają określone postulaty wychowawcze i psychoterapeutyczne; można je sprowadzić do kilku podstawowych celów oddziaływań w pierwszym okresie pobytu dziecka w szkole. "Są to: opanowanie zdolności nawiązywania kontaktu, zmniejszenie lęku, przywrócenie dziecku samodzielności w zakresie podstawowych umiejętności życiowych.... Czytaj dalej →

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑