aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Autyzm jest wielopostaciowym zespołem zaburzeń w zachowaniu, które pozostają w ścisłym związku z uszkodzeniem mózgu. Z definicji autyzmu wynikają określone postulaty wychowawcze i psychoterapeutyczne; można je sprowadzić do kilku podstawowych celów oddziaływań w pierwszym okresie pobytu dziecka w szkole.

Continue reading „Oddziaływania psychoterapeutyczne na początku nauczania”

Reklamy