Objawy wtórne – nowe podejście do autyzmu

 S. I. Greenspan i S. Wieder uważają, że objawy wtórne typowe również dla innych zaburzeń rozwojowych nie powinny być traktowane jako pierwszorzędne kryteria w stawianiu diagnozy dzieciom z ASD, ponieważ nie stanowią jedynie specyficznej cechy autyzmu. Za objawy wtórne uważa się:  skłonność do perseweracji (np. ustawianie przedmiotów w powtarzający się sposób,  machania rękami lub samostymulacji (np. … Czytaj dalej Objawy wtórne – nowe podejście do autyzmu