Podstawową przeszkodą niepozwalającą niektórym uczniom opanować matematyki, jest sposób, w jaki naucza się tego przedmiotu, twierdzi Ronald. D. Davis, dyslektyk, autor bestselerowej książki Dar dysleksji

Continue reading „Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami”

Reklamy