dzieci5

Jedną z ważniejszych terapii dla osób z autyzmem jest trening umiejętności społecznych. Dzięki niemu uczniowie zdobywają potrzebne kompetencje dzięki którym w przyszłości będą mogli swobodniej funkcjonować w społeczeństwie.

Wskazówki na ten temat znalazłam w książce  Joanny Świecickiej pt. „Uczeń z zespołem Aspergera”.

„Jak możesz pomóc swojemu uczniowi w zakresie kompetencji społecznych?

Wprowadź szeroko rozumianą terapię kontaktu. Chodzi tu o nieizolowanie takiego dziecka Continue reading „Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA”

Reklamy