Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem

Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE NASTOLATKA Z AUTYZMEM[...] przyszły na świat z pewną wrodzoną niezdolnością uniemożliwiającą im nawiązywanie typowych, biologicznie uwarunkowanych kontaktów afektywnych z kimś drugim. Jest to niezdolność uwarunkowana możliwościami biologicznymi, podobnie jaku innych dzieci, które rodzą się z wrodzonymi brakami fizycznymi lub intelektualnymi... (Kanner, 1943, za: Brauner, 1993, s.200). Dorastanie to … Czytaj dalej Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatka z autyzmem