Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie

Badania, doświadczenie kliniczne oraz autobiografie pacjentów potwierdziły, że dzieci z zespołem Aspergera mają istotne problemy z rozumieniem i wyrażaniem emocji, a także grożą im zaburzenia lękowe, depresja lub problemy z panowaniem nad gniewem. Jednakże dopiero zaczynamy się uczyć, w jaki sposób modyfikować skuteczne psychologiczne programy, takie jak terapia poznawczo - behawioralna (TPB) dla potrzeb dzieci … Czytaj dalej Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie