Edukacja techniczna – rewalidacja/IPET

Edukacja techniczna #uczeń#autyzm#asd#za#niepełnosprawnośćintelektualna#rewalidacja#ipet Dział: Narzędzia i warsztat pracy Treści kształcenia/Oczekiwane osiągnięcia ucznia Przygotowanie do pracy i postępowanie w jej trakcie "Prawidłowo ustala kolejność wykonywanych czynności.Utrzymuje wokół siebie ład i porządek.Wykonuje prace dokładnie, starannie i estetycznie.Dobiera odpowiednie materiały w zależności od wykonywanej pracy.Dba o oszczędne wykorzystanie materiałów. Posługiwanie się narzędziami Zachowuje zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się … Czytaj dalej Edukacja techniczna – rewalidacja/IPET