Metoda symultaniczno-sewencyjna została stworzona dla dzieci niesłyszących, dyslektycznych i dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm, alalia i inne)

Continue reading „Czytanie – Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej”

Reklamy