Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach?

"Według przepisów zależy to od decyzji dyrektora szkoły. W prawie oświatowym wyraźnie zaznaczono, że dyrektor ma uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem. Podstawa prawna: ustawa 4,5,6 par. 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i … Czytaj dalej Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach?