mark-dugdale-plant-a-seed-060514.jpg

Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?

„Wiek i doświadczenie nauczyciela, poprzednie doświadczenia z zespołem Aspergera i dodatkowe kwalifikacje mają niewielki wpływ na rzeczywiste umiejętności, jeśli chodzi o Continue reading „Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?”

Reklamy