Jednym z problemów dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, zwłaszcza ze spektrum autyzmu (ASD) i zespołem Aspergera, są problemy ze zrozumieniem istoty sytuacji oraz jej szczegółów. Podczas tej zabawy dziecko zrozumie szerszy kontekst (gestalt) danej sytuacji

Continue reading „Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm”

Reklamy