Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ

Przez "upośledzenie umysłowe" oraz "niezdolność do uczenia się" rozumie się powolny rozwój oraz słabe wyniki uczenia się (U. Frith, 2015). Jednak zdolność do uczenia się przejawiają nawet osoby o ograniczonej inteligencji. O upośledzeniu umysłowym orzeka się głównie na podstawie IQ mierzonego testami inteligencji. Iloraz inteligencji w granicach od 85 do 115 uważa się za normalny; przedział … Czytaj dalej Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ