Autyzm-pierwotny problem czy wtórny efekt?

Łatwo jest zakładać lub wnioskować, że osoby z autyzmem mają trwałe lub raz ustalone deficyty związane z niezmiennymi różnicami w budowie mózgu. Takie wnioski są jednak często oparte na niewystarczających danych. Jedną z najtrudniejszych kwestii do rozstrzygnięcia jest pytanie, czy obserwowane przez nas różnice w zachowaniu, emocjach czy funkcjonowaniu mózgu są pierwotnym problemem czy "wtórnym … Czytaj dalej Autyzm-pierwotny problem czy wtórny efekt?