635086201536600000

Łatwo jest zakładać lub wnioskować, że osoby z autyzmem mają trwałe lub raz ustalone deficyty związane z niezmiennymi różnicami w budowie mózgu.

„Takie wnioski są jednak często oparte na niewystarczających danych. Jedną z Continue reading „Autyzm-pierwotny problem czy wtórny efekt?”

Reklamy