2000px-Gnome-face-angry_svg

Jak twierdzą S. Baron-Cohen i P. Bolton większość osób z autyzmem nie przejawia nadmiernej agresji, chociaż oczywiście okazują się one tak, jak inne osoby, gniew w okresach frustracji. Tym niemniej pewne rodzaje agresji widuje się niekiedy u dzieci z autyzmem. Często agresja przybiera formę bicia lub sprawiania przykrości drugiej osobie w inny sposób, lecz dopytywanie się o to często dowodzi, że osoba z autyzmem nie była świadoma emocjonalnego wpływu, jaki dany rodzaj agresji mógł mieć na „ofiarę”, chociaż może być całkowicie świadoma skutków fizycznych (np. doprowadzenia drugiej osoby do płaczu). Uczenie osób z autyzmem o uczuciach innych osób jest oczywiście warte zachodu, lecz zazwyczaj bardziej bezpośrednia i prosta metoda będzie obejmowała nagradzające alternatywne, nieagresywne zachowanie. W przypadku tego problemu również należy skonsultować się z psychologiem, który pomoże w jego przezwyciężaniu.

źródło: Dr Simon Baron-Cohen, dr Patrick Bolton: „Autyzm Fakty”, KTA oddział w Krakowie, Kraków 1999

Reklamy