Borowik – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – uważność, uwaga, percepcja wzrokowa

Borowik – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu – uważność, uwaga, percepcja wzrokowa

Uwaga, uważność – percepcja wzrokowa, ćwiczenia – ASD

Cel: Percepcja wzrokowa: – stałość spostrzegania, – uwaga, uważność, – rozpoznawanie, dostrzeganie, nazywanie symboli, – motoryka mała. Polecenie: znajdź, zaznacz, otocz kółkiem lub zamaluj wskazany element w zbiorze. źródło: e.psihologsad.ru tinasblumenwiese.com SuperColoring.com