Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

Ćwiczenia oburącz – materiały do programów terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmu Uważność i orientacja – zabawy ruchowe w spektrum autyzmu Scenariusz zajęć ruchowych – orientacja w przestrzeni Orientacja w przestrzeni i rytm – ćwiczenia hamujące i pobudzające dla dzieci ze spektrum autyzmu Zabawy ruchowe wpływające na uwagę i orientację w przestrzeni Koordynacja obustronna i … Czytaj dalej Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja

Scenariusze schematy instrukcje plany zabawy tematyczne inspiracje

Umiejętności społeczne Wspomaganie pedagogiczne ocena, diagnoza, terapia Emocje scenariusze strategie ćwiczenia zabawy rewalidacja Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Motoryka mała i duża scenariusze zabawy ćwiczenia programy Orientacja przestrzenna schemat ciała kierunki lateralizacja koordynacja Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne scenariusze, zabawy, pomysły Mindfulness w spektrum autyzmu Percepcja wzrokowa, scenariusze, materiały, ćwiczenia edukacyjno-dydaktyczno-terapeutyczne Percepcja słuchowa, scenariusze, zajęcia rewalidacja, zabawy Uwaga, uważność, koncentracja, scenariusze, … Czytaj dalej Scenariusze schematy instrukcje plany zabawy tematyczne inspiracje

Autyzm – Amerykański Schemat Diagnostyczny

Kryteria DSM-III-R dla autyzmu – Amerykański Schemat Diagnostyczny Występuje przynajmniej osiem symptomów z szesnastu podanych poniżej, a wśród tych ośmiu symptomów przynajmniej dwa są z kategorii A, jeden z B, i jeden z C. A. Jakościowe uszkodzenie interakcji społecznej objawiającej się: – Wyraźnym brakiem świadomości istnienia lub uczuć innych osób (np. traktuje osobę tak, jakby … Czytaj dalej Autyzm – Amerykański Schemat Diagnostyczny