Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku

Opinia nauczyciela o dziecku z trudnościami w relacjach: złość, agresja, bierność… Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej Ocena umiejętności dziecka ze spektrum autyzmu Przykład opinii psychologiczno – pedagogicznej – dysleksja Przykładowe oceny opisowe autyzm i pokrewne Przykładowa ocena opisowa Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dostosowania do potrzeb Jak pomagać w sytuacji kryzysowej? Rejestr bieżący ucznia z autyzmem w … Czytaj dalej Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku

Przykładowa opinia ucznia

IPET i WOPFU dla dziecka z autyzmem, przykład 8 najczęstszych błędów przy tworzeniu IPET – ów Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, … Czytaj dalej Przykładowa opinia ucznia