Kolorowe emocje – scenariusz zajęć uważności i wyobraźni

Kolorowe emocje – scenariusz zajęć uważności i wyobraźni

Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu – 7 zł

W pakiecie: Arkusze, miniwykłady, lekcje, ćwiczenia, materiały do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych, terapiach indywidualnych, godzinach wychowawczych dla uczniów ze spektrum autyzmu w wieku szkolnym. Kupując pakiet wspierasz stronę autyzmwszkole.com. Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony i publikowanych treści.

Oswajamy emocje – profilaktyczny program dla przedszkoli

Oswajamy swojego zwierzaka – czyli jak radzić sobie z emocjami Scenariusze zajęć dla przedszkola i oddziałów nauczania początkowego 1. TEMAT: Od niedźwiedzia do misia,czyli o agresji słów kilka. Czas zajęć 60 minut. Liczebność grupy około 25 osób. Cel lekcji: Rozpoznawanie przyczyn wściekłości i agresji. Metody pracy: rozmowa kierowana, pogadanka, gry i zabawy, śpiew, praca ze … Czytaj dalej Oswajamy emocje – profilaktyczny program dla przedszkoli

Emocje – scenariusze zajęć, ASD

Temat: Lekcja o emocjach na przykładzie filmu „Cześć, Tereska” Roberta Glińskiego Przedmiot: godzina wychowawcza Czas: 1 godzina lekcyjna (plus projekcja filmu) Po zajęciach uczeń będzie umiał: rozpoznawać i nazywać emocje innych; rozpoznawać, nazywać oraz wyrażać własne emocje; rozpoznawać swoją życiową postawę i czynniki, które o niej decydują; wskazać sposoby radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach … Czytaj dalej Emocje – scenariusze zajęć, ASD

Czy złość jest ładna? – Emocje, scenariusz zajęć

Cele ogólne poznawanie i nazywanie emocji – złość, poznawanie sposobów wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie. Cele operacyjne Dziecko: potrafi wyrażać złość w sposób akceptowany społecznie, wie, jak radzić sobie z własną złością. Środki dydaktyczne: