Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową

Przykładowy scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową