Gdzie ogarnia nas złość? Arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Gdzie ogarnia nas złość? Arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu