Reklamy

Rytm w to następstwo dźwięków w czasie. Jakichkolwiek dźwięków. Nie bez powodu mówimy o rytmach natury, o następstwie pór roku, dnia i nocy, o rytmach związanych z człowiekiem: wdech-wydech, bicie serca, chód lewa-prawa. Muzyka stara się rytmy uporządkować. W zależności od epoki i kraju robi się to w różny sposób ~ Krzysztof Komarnicki, muzykotekaszkolna.pl

Rytm, regularność, prawidłowość, łańcuch

Regularności i różnorodne prawidłowości obecne w matematyce są ważnym zagadnieniem. Umiejętność ich dostrzegania i wykorzystywa­nia ułatwia bowiem bardzo uczenie się, zapamiętywanie różnych faktów i rozwiązywanie zadań.

W życiu każdego człowieka, w otaczającym go świecie występują róż­norodne rytmy i regularności. Już w życiu płodowym dziecko odczuwa rytm bicia serca matki, jej oddechu czy też rytmiczne kołysanie ciała podczas jej chodzenia. Ewa Swoboda (2006:35) zwraca uwagę na fakt, iż rytmy i regularności pełniły ważne funkcje w życiu ludów prymitywnych. Widoczne to było w rytualnych obrzędach, w muzyce, której towarzy­szyły rytmiczne uderzenia w bębny, w tańcu, przesyłaniu na odległość informacji w postaci regularnych sygnałów świetlnych, dymnych lub dźwiękowych itp.

W dzisiejszych czasach człowiekowi również wszędzie towarzyszą rytmy i regularności, poczynając od zmian w przyrodzie, związanych z ruchem obiegowym Ziemi dookoła Słońca (pory roku) i z ruchem wi­rowym Ziemi (dzień i noc), poprzez rytmy tworzone przez człowieka w muzyce i tańcu, w poezji, malarstwie czy architekturze. Język, którym posługujemy się na co dzień, również nacechowany jest różnorodnymi regularnościami ujętymi w zasady gramatyczne. Małe dzieci, ucząc się języka i nie znając jeszcze podstaw gramatyki, dostrzegają te regular­ności i potrafią je skutecznie pokonywać, budując np. poprawne zdania. Potrafią też, nie znając pewnych słów, tworzyć nowe na wzór już im znanych (por. Donaldson 1986: 37-47). Dostrzegają, jak dorośli tworzą stopień wyższy i najwyższy przymiotników regularnych i próbują tę za­sadę wykorzystywać do stopniowania wszystkich innych przymiotników, także nieregularnych. Dzięki dostrzeganiu regularności i pewnych pra­widłowości łatwiej jest zapamiętywać fakty i łatwiej się uczyć. Im więcej tych regularności, tym nauka łatwiejsza.

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (1997:31) zwraca uwagę na rolę rytmów, czyli pewnych regularności w rozwoju małego dziecka i w jego wczesnej edukacji matematycznej: „Człowiek unika, a nawet lęka się chaosu i ba­łaganu. Jeżeli cokolwiek się w otoczeniu powtarza i układa w rytm, prze­staje budzić niepokój”. Regularności są dla człowieka zrozumiałe i prze­widywalne. Jest ich bardzo dużo również w matematyce. Umiejętność ich dostrzegania i wykorzystywania jest jedną z ważniejszych aktywności matematycznych. Można nawet stwierdzić, że matematyka zajmuje się głównie regularnościami (Barbara Nawolska, Rytmy i regularności w matematyce, rep.up.krakow.pl).

Sekwencje

Sekwencje Wzrokowe

Czym są sekwencje? Dlaczego są tak ważne w procesie stymulacji mechanizmów lewopółkulowych?

Najprościej ujmując sekwencja to ciąg znaków lub symboli, który jest uporządkowany według określonej reguły. Powtarzalność kolejnych elementów wynika z przedstawionej reguły. Umiejętność naśladowania i kontynuowania sekwencji to podstawowa zdolność poznawcza, warunkująca posługiwanie się językiem mówionym i pisanym – bowiem mówienie i pisanie polega między innymi na odtwarzaniu dźwięków lub liter w odpowiedniej kolejności. Brak tej kompetencji może być przyczyną wielu poważnych trudności z opanowaniem języka. Zasadą ćwiczeń lewej półkuli mózgu jest zachowanie linearnego porządku od lewej do prawej.

Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł

Pakiet przeznaczony jest dla uczniów z zaburzeniami percepcji wzrokowej ze spektrum autyzmu i zaburzeń pokrewnych; zaburzeń uwagi; dysleksji i podobnych trudności w nauce. Pakiet „Percepcja wzrokowa”. Zajęcia rewalidacyjne – 6 zł, zawiera propozycje ćwiczeń przeznaczonych do wykorzystania w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) i zajęciach rewalidacyjnych, zabawach terapeutycznych, terapiach zajęciowych itp. Pakiet zawiera mini – wykład oraz:

Ćwiczenia percepcji wzrokowej + materiały:

 1. Stałość spostrzegania: połącz w pary obiekty i grupy/wzory obiektów
 2. Kierunki
 3. Spostrzeganie figury i tła
 4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
 5. Dostrzeganie różnic / znajdź różnice
 6. Koordynacja wzrokowo – ruchowa: labirynty i inne
 7. Kodowanie
 8. Kodowanie – przykładowy scenariusz zajęć

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony autyzmwszkole.com oraz publikowanych treści.

Opłata jednorazowa niezależna od subskrypcji.

Reklamy

Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu zawiera:

 1. Ogólnie o emocjach… Podstawowe emocje
 2. Radość – arkusz pracy + miniwykład
 3. Nieśmiałość – arkusz pracy + miniwykład
 4. Strach – arkusz pracy + miniwykład
 5. Dodatki pdf

Opłata jednorazowa, niezależna od subskrypcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony i publikowanych treści

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s