Reklamy

I. Założenia programu

Program zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie” powstał na skutek codziennych kontaktów z młodzieżą, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą. Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości.

To, jak ludzie myślą o sobie i co do siebie czują wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę i innych ludzi. Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości. Na przeciwnym biegunie jest brak akceptacji siebie, które przejawia się w podkreślaniu własnych niedostatków, nie zauważaniu lub nie docenianiu tego, co już się osiągnęło, braku wiary w siebie i własne możliwości.

Program zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie” ma pomóc młodzieży w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają, wzmacniają.

II. Adresaci programu:

młodzież uczęszczająca do klasy VI szkoły podstawowej specjalnej oraz do klas I –III gimnazjum specjalnego (klasy dla dzieci z problemami neurologicznymi, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

III. Cele ogólne programu

 1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 2. Rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach
 3. Rozwijanie samooceny
 4. Zwiększenia akceptacji siebie
 5. Rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.

IV. Cele szczegółowe programu:

 1. Uczeń potrafi wymienić pozytywne cechy swojego wyglądu
 2. Uczeń potrafi wymienić pozytywne cechy swojego charakteru
 3. Uczeń potrafi wymienić te cechy, które wyróżniają go od innych i przyczyniają się do jego wyjątkowości
 4. Uczeń potrafi opowiedzieć o swoich umiejętnościach będących źródłem sukcesów
 5. Uczeń potrafi wymienić te swoje cechy, które są cenione przez innych
 6. Uczeń potrafi opowiadać o sobie, eksponując swoje pozytywne cechy
 7. Uczę potrafi opowiedzieć o swoich marzeniach i planach życiowych
 8. Uczeń potrafi kierować pozytywne komunikaty do innych członków grupy
 9. Uczeń jest otwarty w stosunku do innych członków grupy, ale akceptuje granice psychologiczne w kontaktach z innym.

V. Forma i metody pracy

A/Forma pracy: warsztatowa w małej grupie

B/Metody pracy:

 • rundka
 • praca w kręgu
 • burza mózgów-rysunek, plakat
 • inscenizacje, scenki
 • pantomima
 • wizualizacja
 • dyskusja
 • ćwiczenia w parach.

VI. Środki dydaktyczne

 • arkusze pomocnicze: „Herb”, „Jesteśmy grupą, ale każdy z nas jest inny”, „Jestem …”, „Co inni we mnie lubią”, „Co lubię w swoim wyglądzie?”, arkusz ewaluacyjny
 • zdjęcia uczniów
 • kolorowe kartony
 • kolorowe czasopisma
 • lupa
 • butelka
 • lusterka kieszonkowe
 • papierowe torby -papierowe talerze
 • cienka gumka –2 m
 • filiżanki z wodą
 • koperty
 • tablica
 • kreda
 • farby
 • mazaki
 • kredki
 • kolorowe kartki
 • długopisy
 • klej

VII. Sposoby ewaluacji programu

 1. Obserwacja uczestników zajęć podczas wykonywanych ćwiczeń – czy wraz z kolejnymi zajęciami rozwija się ich umiejętność pozytywnego mówienia o sobie, ukazywania pozytywnych cech osobowości, akceptowania ograniczeń, odkrywania osobistych zasobów, itd.
 2. Ocena programu przez uczniów na ostatnich zajęciach (niedokończone zdania, refleksje na temat zajęć, określenie na schemacie poziomu zadowolenia z uczestnictwa w programie).

VIII. Scenariusze zajęć: 16 scenariuszy przewidzianych na 16 godzin lekcyjnych

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s