Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla dziecka z diagnoza autyzmu w edukacji przedszkolnej – Olga Kłodnicka pdf

(jeśli link pdf się nie otwiera, proszę skopiować i  wkleić bezpośrednio w wyszukiwarkę Google – szukać ORE)

IPET dla ucznia z autyzmem

POMYSŁY DO IPET na autyzmwszkole.com

REWALIDACJA na autyzmwszkole.com

IPET niepełnosprawność i autyzm

W zakładkach na autyzmwszkole.com oraz autyzmschemat.life znajdują się scenariusze zajęć, lekcji, ćwiczeń, gier i zabaw przeznaczonych dla dzieci w spektrum autyzmu, SPD, ADHD, dysleksji oraz uczniów z zaburzeniami pokrewnymi, a także uczniów z innymi trudnościami w nauce do wykorzystania w indywidualnych i grupowych programach edukacyjno-terapeutycznych.